Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kuszii
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viairmelin irmelin
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viairmelin irmelin
kuszii
3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaughrrr ughrrr
kuszii
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viasomebunny somebunny
kuszii
kuszii
jak zwierzę.
kuszii
Reposted fromgruetze gruetze viaredheadlady redheadlady
kuszii
2464 03bf 500
kryzys w Grecji
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
kuszii
1490 36fa 500
Reposted fromEllaElla EllaElla via13-days 13-days
kuszii
0895 f113
kuszii
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapimpmyheart pimpmyheart
kuszii
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viapimpmyheart pimpmyheart
kuszii
kuszii
kuszii
6848 d1b6 500
Reposted frommisswindy misswindy viairmelin irmelin
kuszii
Reposted fromLTF LTF viairmelin irmelin
kuszii
4295 5a28 500
Reposted fromszabatowa szabatowa viairmelin irmelin
kuszii
1276 18d2 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairmelin irmelin
kuszii
4154 09e4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
kuszii
1535 242b
Reposted fromkonbeto konbeto via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl